תקנון. 

א. כללי:

*אתר האינטרנט "family sport" בבעלות וניהול עידו לוי - משמש כאתר אינטרנט וחנות וירטואלית למכירת מגוון מוצרים ומותגי ספורט מקוריים .

* לכל שאלה, בהרה, בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של פמלי-ספורט במייל: familysportsbrand@gmail.com או בטלפון:

050-7405522 או בכתובת דואר מכתבים: לכתובת ארלוזורוב 3 קריית שמונה.

*הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר (להלן: "המשתמש"/ "הלקוח"/ "הרוכש"/"המזמין.") ועל כל רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה. אשר על כן, מתבקש המשתמש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

* גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון ומהווה את הצהרתו כי לא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה , בכל הקשור לתנאים והוראות תקנון זה.

*פמלי ספורט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/הודעה מוקדמת כלשהי.

*כל המחירים מופיעים באתר על גבי המוצרים ונקובים בש"ח. המחירים כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח.

*החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

*רישומי המחשב של העסק בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

*פמלי ספורט רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

*פמלי ספורט רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שקול דעתה. כמו כן, רשאית פמלי ספורט להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת.

*בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

ב. תנאי שימוש באתר:

* כל משתמש רשאי לגלוש, לרכוש באתר במטרה לבצע רכישה אונליין, ידנית או טלפונית.  ובהתאם לתנאים הבאים:

המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה .

* המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל. 

* המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ג. ביצוע הזמנה והרשמה  לאתר:

*רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח /גולש באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ביצוע הזמנה באתר ללא פרט חובה למילוי פמלי ספורט לא תוכל לאשר את ההזמנה ובתוך כך לא תוכל לספק את המוצר הנרכש מהחנות /אתר אונליין. 

*עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח.

* חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, או באמצעות פייפאל לאחר ביצוע הפעולה.

* הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העסק להלן פמלי ספורט, יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

* במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם  שירות הלקוחות של פמלי ספורט לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

* למען הסר ספק, אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי העסק פמלי ספורט במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד לביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחוייבת למכירת המוצר, ולמבצע ההזמנה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למבצע ההזמנה ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למבצע ההזמנה כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יובהר, כי יתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסויים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו- במצבים אלה תבוטל העסקה והרוכש מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידו.

* כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר העסק פמלי ספורט כיעד המבוקש של הלקוח.

*פמלי ספורט תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

*לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר בלבד.

*אם יתברר כי כרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף ו/או שחברת כרטיס האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת paypal (או כל שירות תשלום אלקטרוני אחר) אינה מכבדת את החיוב, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

* בתשלום באמצעות חשבון paypal יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבון המשתמש הקיים האתר paypal או לפתוח חשבון חדש. אם הוחלט לשלם באמצעות חשבון paypal, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מחברת paypal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של paypal ולא של האתר.

ג. ביטולים והחזרות:

*לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").

*החזר כספי יינתן במקרים הבאים:

*פרק זמן לביטול הינו מיום קבלת התמורה ועד תום 14 ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שהתווית לא הוסרה.

*בעסקה אינטרנטית ביטול עסקה תוך 14 יום מקבלת התמורה. דמי ביטול 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

באריזתם המקורית ובמידה ושלא נעשה בהם שימוש.

*רוכש יכול לבטל הזמנה של מוצר בטרם נשלחה על ידי החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו לרוכש הכספים ששילם בגינה.

* מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח הביע עניין להחזירם- ההחזרה תתאפשר עד 7 ימי עסקים מיום קבלת התמורה.

*החזר הכספי לאחר שהמוצר נשלח ללקוח, יזוכה הלקוח אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החנות וזאת לאחר שיצר המזמין קשר עם החברה לצורך זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. אם בוצע התשלום על ידי paypal, ההחזר הכספי יבוצע עד חודש לאחר ביצוע העסקה (בעסקאות באמצעות חשבון paypal, ההחזר יועבר לחשבון ה-paypal).

*לא ינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון קופונים ושובר מתנה.

*לקוח המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.

* ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב ללבעלי החנות בלבד, באמצעות מייל ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של פמלי ספורט.

* החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך.

* על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.

*פמלי ספורט  תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדית למצבו של המוצר המוחזר.

* פמלי ספורט תהיה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה במקרים להלן:

1.  במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים להשתמש באתר באופן תקין.

3. המוצר אזל מהמלאי.

4. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

ד. אספקת מוצרים ומשלוחים 

1. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על הלקוח באתר לכתובת בישראל, שהוקלדה בעת הזמנת המשלוח, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

2. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

3. באזורים המוגבלים החברה לא תספק את המוצר - ויש ליצור קשר מראש לפני הזמנה באתר באם המשתמש מתגורר בכתובת אליו נדרש להגיע המוצר לשליחה לכתובת לאזור לא מוגבל מבחינה ביטחונית או שהחברה לא מספקת לאזורים מסוימים מוצרים. 

4. מובהר בזאת כי החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

5. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

6. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

6.1. כוח עליון לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

6.2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.

6.3. כל סיבה שאינה בשליטת העסק - פמלי ספורט.

6.4. כל סיבה הקשורה למבצע השליחות.

 

משלוחים: מחירי שיטות משלוח:

1. שליח עד הבית 45 ₪ - עד 5 ימי עסקים.

- ייתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה ומדובר ביישובים מרוחקים: אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק. ביישובים אלה אין באפשרותנו להתחייב להגעת השליח עד 5 ימי עסקים.

- משלוח עם שליח עד הבית - השליח ייצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו, לכן מומלץ להיות זמינים לאחר ההזמנה באתר. כדאי לבחור כתובת נוחה לקבלת המשלוח בשעות אלה  במידה וחברת השליחויות אינה מגיעה ליישוב שציינת בכתובתך, ניידע אותך בעניין ונשלח את ההזמנה באמצעות דואר רשום.

2. איסוף עצמי מהחנות המרכזית ברחוב ארלוזורוב 3 קריית שמונה מרכז מסחרי - בימים א'-ו' החל מהשעות 9:00-19:00 בימי העסקים תוך יום עסקים 1 מיום ביצוע הזמנת המוצר באתר זה - פמלי ספורט אונליין. 

ד. מדיניות פרטיות 

1. הנך נותן הסכמתך לחברה/עסק פמלי ספורט ומנהלי האתר לאסוף ולשמור מידע בקשר אלייך במאגרי המידע של החברה במסגרת שימושך באתר ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לחברה, לרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף (נתוני כרטיסי אשראי, מיקום המחשבים, כתובת IP וכדומה).

2. ידוע לך כי החברה יכולה לעשות שימוש במידע זה, לשנותו, לערוך אותו (לרבות עריכה וויזואלית), לבצע עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לרבות לצורך המטרות המפורטות להלן:

- כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים המוצעים באמצעותו;

- לצורך עדכון ו/או שינוי האתר ושיפורו;

- ליצירת קשר עמך, כאשר החברה סבורה שיש צורך בכך;

- כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע ועדכונים בקשר עם האתר והמידע האישי שלך;

- כדי לשלוח אליך מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך. הסכמתך לתקנון זה מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע, למעט אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי שימוש אלה;

- לכל מטרה אחרת המפורטת ו/או המשתמעת מתקנון זה.

-החברה מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש.

ה. שירות לקוחות 

1. שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר - ניתן לפנות לשירות הלקוחות של פמלי ספורט, בטלפון 050-7405522

או בדואר אלקטרוני : familysportsbrand@gmail.com

2. פמלי ספורט תשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ונושאים נוספים הקשורים לחוויית המשתמש באתר זה. 

ה. אפשרויות תשלום

1. כל סוגי כרטיסי האשראי למעט דיינרס ודיירקט . 

2. באמצעות הזמנה ידנית . 

3. אפליקציית ביט - BIT בהזמנה ידנית בלבד. 

ניווט למותגים

© 2020 By Family Sport

הפמלי שלך

מידע שימושי

שירות לקוחות

דברו איתנו בוואטסאפ 

טלפון: 050-7405522
אימייל: familysportsbrand@gmail.com
חנות אופליין: ארלוזורוב 3 ק.שמונה

עקבו אחרינו